مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان:
ظرفیت پذیرش دانشجوی ارشد در دانشگاه 20 درصد افزایش داشته است
 


 مدیرامور تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان گفت: دانشگاه اصفهان به سمت تحصیلات تکمیلی گرایش دارد.  علی اکبر کجباف در گفت وگو با ایسنا - منطقه اصفهان، اظهارکرد: ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی آغاز شده است و از دانشجویان مقطع کارشناسی نیز درتاریخ 21 تا 24شهریور ماه ثبت نام می شود.  وی در خصوص افزایش ظرفیت دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان اظهارکرد: ظرفیت ها در مقطع کارشناسی ارشد نسبت به سال گذشته20 در صد افزایش یافته است و در مقطع کارشناسی 30 تا 50 در صد شاهد کاهش ظرفیت ها هستیم و این امر به دلیل گرایش دانشگاه اصفهان به سمت تحصیلات تکمیلی است . مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه در مقطع کارشناسی ارشد 16 گرایش و رشته جدید افزوده شده است، در مورد ثبت نام استعدادهای درخشان و دانشجویان دارای رتبه اول گفت: ثبت نام از دانشجویان رتبه اول پس از مصاحبه و احراز صلاحیت و موافقت گروه های ذی صلاح صورت خواهد گرفت. وی درخصوص رشته های آموزش محور تصریح کرد: اخذ مدرک در رشته هایی که به صورت آموزش محور ارایه می شود مطابق با مدرک آموزش و پژوهش محور بوده و تنها وجه متمایز آن این است که افراد سریع تر می توانند جذب بازار کار شوند و ضرورتی برای ارایه پایان نامه ندارند.  مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان به دانشجویانی که از بورسیه استفاده می کنند، اشاره کرد و یادآورشد: دانشجویان می توانند از بورس دانشگاه ها و موسسات عالی استفاده کنند همچنین دانشجویانی که بورسیه خارج از کشور داشته اند می توانند بورسیه خود را به بورسیه داخل تبدیل کنند و پس از انجام مصاحبه در رشته مورد نظر ادامه تحصیل دهند.