افتتاح مرکز مشاوره ورزشی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد اسلامشهر 

رئیس واحد اسلامشهر خبر داد: مرکز مشاوره ورزشی، به منظور ارائه راه حل های مناسب مشاوره ای درخصوص مسائل و مشکلات ورزشی به دانشجویان، همچنین اتخاذ تدابیر لازم جهت تامین بهداشت روانی و توسعه ورزش در بین آنان، در راستای تحقق اهداف کلان برنامه های ورزشی و تربیت بدنی در مراکز آموزشی به ویژه مراکز آموزش عالی، در این واحد دانشگاهی راه اندازی شد.به گزارش آفرینش به نقل از روابط عمومی واحد اسلامشهر، دکتر علی بدرقه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ضمن بیان خبر فوق گفت: با توجه به توسعه زندگی ماشینی و عدم تحرک و شهرنشینی، روزبه روز آمار مرگ و میر و انواع بیماری های مرتبط با کم تحرکی و عوارض آن در جهان افزایش می یابد و نیاز به فعالیت های بدنی خاص و علمی، اطلاع رسانی در زمینه های ورزشی و مددکاری ورزشی در جامعه شدیدا احساس می شود; از این رو مرکز مشاوره ورزشی به منظور ایجاد نگرش مثبت و فزاینده دانشجویان به ورزش و تربیت بدنی، همگانی کردن ورزش و ارتقا» سطح سلامت جسمانی و روانی جامعه در واحد اسلامشهر افتتاح شده است.
فروزان زاهدمنش رئیس دانشکده تربیت بدنی واحد اسلامشهر نیز در این خصوص گفت: این مرکز به بررسی و ارزیابی از وضعیت جسمانی و حرکتی دانشجویان اقدام نموده و ضمن آگاه نمودن آنان از وضعیت جسمانی خود، نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای، به تنظیم برنامه های ورزشی مبتنی بر اصول اساسی در کسب و ارتقای سطح سلامتی و اصلاح حرکات می پردازد.
زاهدمنش ارائه مشاوره های مختلف ورزشی به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان جهت انجام فعالیت های جسمانی و برنامه های تربیت بدنی، کمک به توسعه بهداشت روانی دانشجویان از طریق شرکت در فعالیت های بدنی و ورزشی، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سطح سلامت و تندرستی دانشجویان، شناسایی مشکلات مربوط به رفتار حرکتی مراجعه کنندگان و ارائه مشاوره های مناسب به ایشان، حفظ و ارتقای سطح آمادگی جسمانی دانشجویان و افزایش انگیزه در آنان جهت ادامه فعالیت های بدنی پس از اتمام دوره تحصیلات دانشگاهی را ازجمله مهمترین اهداف مدنظر در راه اندازی دفتر مشاوره ورزشی واحد اسلامشهر دانست و وظایف محوله به این مرکز را به شرح ذیل بیان نمود: هدایت و مشاوره دانشجویان آسیب دیده جسمانی و روانی به افراد متخصص; برنامه ریزی و تلاش در جهت بهبود کیفیت زندگی و ارتقا» سطح سلامت دانشجویان; توصیه هایی جهت اصلاح حرکات و جلوگیری از تشدید ناهنجاری های اسکلتی; برنامه ریزی و تلاش در جهت توسعه ورزش و فعالیت های بدنی و فراگیر نمودن آن در بین دانشجویان; تلاش در جهت آموزش اصول علمی و عملی مهارت های حرکتی عمومی و ورزشی; مشاوره در زمینه ارتقا» سطح سلامت و آمادگی جسمانی دانشجویان; هماهنگی با مرکز مشاوره دانشگاه جهت شناخت عوامل آسیب زا و ارائه خدمات به دانشجویان; ارائه مشاوره تغذیه مناسب جهت ورزشکاران و غیر ورزشکاران; ارائه توصیه های مناسب جهت جلوگیری از چاقی و تناسب اندام; برگزاری کلاس های آموزشی، بروشورهای اصلاحی و... در جهت رفع نقایص اسکلتی; اصلاح ترکیب بدنی متناسب با ویژگی های فردی; ارائه مشاوره جهت ارتقا» سطح آمادگی حرکتی متناسب با رشته ورزشی.