رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان:

بالغ بر یکصد و نود عضو هیات علمی در دانشگاه به امر تدریس مشغول هستند 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان گفت: بالغ بر یکصد و نود هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان به امر تدریس مشغول هستند.
به گزارش آفرینش به نقل از روابط عمومی واحد زاهدان، دکتر حبیب الله جدید الاسلامی با بیان این مطلب افزود: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از دستاوردهای مهم انقلاب بوده و در این زمینه توانسته به توفیقات روز افزونی دست یابد.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در ادامه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان نیز توانسته در عرصه های علمی، فرهنگی، پژوهشی و ورزشی در چند سال اخیر موفقیت های چشمگیری را کسب نماید.
وی یادآور شد: اکنون 12 هزار دانشجو در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.
جدید الاسلامی در پایان با اشاره به رشته های تحصیلی در این دانشگاه گفت: در حال حاضر 100 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی در دانشگاه وجود دارد.