تغییر ریاست یک دانشگاه دیگر/ رئیس دانشگاه ملایر رئیس دانشگاه لرستان شد

رئیس دانشگاه ملایر با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس دانشگاه لرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو طی حکمی حسین زمانیان را که پیش از این ریاست دانشگاه ملایر را بر عهده داشت به سمت ریاست دانشگاه لرستان منصوب کرد.

پیش از این ریاست دانشگاه لرستان را رضا صادقی سرابی عهده دار بود که با حکم وزیر علوم رئیس دانشگاه اراک شد.

دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شیراز، علوم و فنون دریایی خرمشهر، جیرفت، تحصیلات تکمیلی کرمان، صنعتی شریف،‌ هنر، زنجان، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، اراک و پژوهشگاه پلمیر از مراکز آموزشی هستند که ریاست آنها در یک ماه اخیر تغییر کرده است.