تاریخ ثبت نام نیمسال اول دانشگاه امیرکبیر اعلام شد 


زمان ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 90 - 89 دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی امیر کبیر اعلام شد. 
به گزارش ایسنا، دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 16 و 17 شهریور ماه سال جاری ثبت نام می کنند. 
از دانشجویان ورودی جدید نیز روز یکشنبه 21 شهریور ماه می باشد و دانشجویان 28 شهریور ماه می توانند نسبت به حذف و اضافه دروس اقدام نمایند.