با انتشار اسامی ;

تاریخ مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری پیام نور اعلام شد  

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: تلاش می شود نتایج آزمون دکتری تا پایان امروز اعلام  شود و از پذیرفته شدگان در 2 و 3 مهر ماه مصاحبه به عمل آید. عبدالله معتمدی در گفتگو با مهر، با اشاره به ظرفیت پذیرش دکتری در این دانشگاه افزود: 3 برابر ظرفیت دستیارعلمی و 2 برابر ظرفیت آزاد برای مصاحبه دکتری دعوت می شوند. وی اظهار داشت: دانشگاه پیام نور برای دوره دکتری ظرفیتی ویژه دستیاران علمی دارد و یک ظرفیت دیگر نیز شامل آزاد می شود. معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: در هر رشته دوره دکتری دانشگاه حداکثر 5 نفر پذیرفته می شوند که از این تعداد 3 نفر آزاد و بقیه دستیار علمی هستند. وی زمان انجام مصاحبه آزمون دکتری را 2 تا 3 مهرماه اعلام کرد. امین ناجی - رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور نیز پیش از این به مهر گفته بود: تعداد 3 هزار و987 داوطلب مرد و 2 هزار و 56 داوطلب زن در آزمون دوره دکتری سال 89 دانشگاه پیام نور شرکت کرده اند که از این تعداد در مجموع 117 نفر پذیرفته می شوند.