جزییات ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های حضوری و مجازی ارشد ناپیوسته علوم پزشکی تهران تشریح شد  

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های حضوری و مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 90-89 در دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد. 
به گزارش ایسنا - منطقه علوم پزشکی تهران، تکمیل فرم های ثبت نامی در سامانه ثبت نام، گواهی تایید شده فراغت از تحصیل مقطع قبلی، تصویر تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی و عکس، گواهی موافقت بدون قید و شرط از بالاترین مقام اداری برای شاغلان، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه، تصویر پایان یا معافیت یا ترخیص از طرح نیروی انسانی، تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان، تکمیل فرم تعهد مبنی بر عدم مغایرت مندرجات مدارک اسکن شده با اصل مدارک و تصویر حکم کارگزینی برای کارمندان از مدارک مورد نیاز برای دوره های حضوری است. 
بنابراین گزارش، تکمیل فرم های ثبت نام، گواهی تایید شده فراغت از تحصیل مقطع قبلی، تصویر تمامی صفحات شناسنامه کارت ملی و عکس، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه، تصویر پایان یا معافیت یا ترخیص از طرح نیروی انسانی، تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان، تکمیل فرم تعهد مبنی برعدم مغایرت مندرجات مدارک اسکن شده با اصل مدارک و تکمیل فرم تعهد مبنی بر واریز شهریه تحصیلی و دریافت مجوز از اداره آموزش نیز از مدارک مورد نیاز برای دوره های مجازی است. 
گفتنی است; پذیرفته شدگان باید برای ثبت نام به سامانه ثبت نام اینترنتی واقع در سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی education .tums.ac.ir   مراجعه کنند.