تاریخ برگزاری آزمون کتبی پذیرش دانشجوی دکترای فلسفه غرب اعلام شد


 آزمون کتبی پذیرش دانشجوی دکترای فلسفه غرب موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، روزهای شنبه و یک شنبه، 20 و 21 شهریورماه، از ساعت 9 تا 13برگزار می شود.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در این دوره حداکثر 5 و حداقل 3 نفر از افراد واجد شرایط گزینش خواهند شد. اسامی پذیرفته شدگان در امتحان کتبی تا دو برابر ظرفیت (6 تا 10 نفر) اعلام و پذیرفته شدگان نهایی بعد از اخذ امتحانات شفاهی و مصاحبه علمی انتخاب خواهند شد.
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اعلام کرده است که در قبال تامین مسائل رفاهی (بیمه، خوابگاه و وام) مسئولیتی نداشته و همچنین پذیرفته شدگان موظف خواهند بود که سه روز به طور تمام وقت در موسسه حضور یابند. مواد و ضرایب این آزمون دکتری فلسفه غرب بدین شرح است: امتحان کتبی فلسفه غرب (ضریب 3)، امتحان کتبی فلسفه اسلامی (ضریب 1)، ترجمه و تفسیر متنی در فلسفه غرب از زبان انگلیسی یا هر یک از سزبان هایی که داوطلب در فرم ثبت نام خود، آن را در اولویت قرار داده  است (ضریب 3)، ترجمه و تفسیر متنی در فلسفه  اسلامی از زبان عربی (ضریب 1). آزمون کتبی پذیرش دانشجوی دکترای فلسفه غرب این موسسه، روزهای شنبه و یک شنبه 20 و 21 شهریورماه، از ساعت 9 تا 13 (حتی در صورت اعلام تعطیلی این دو روز از سوی هیئت دولت) برگزار می شود.
اطلاعات بیشتر درباره آزمون دکتری فلسفه غرب موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سایت این موسسه (www.irip.ir موجود است.