مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی   خبر داد:
تاخیر در اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ارتباطی با مشکل فنی افرانت نداشت
 


مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال نمابری اعلام کرد: تاخیر در اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ارتباطی با مشکل فنی شرکت "افرانت" نداشته است. 
به گزارش ایسنا، در این نمابر آمده است: اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تنها با کمی تاخیر نسبت به زمان اعلام شده (ساعت 16 روز دوشنبه 15 شهریور) از طریق پایگاه اعلام نتایج آزمون به نشانی   www.azmoon.org منتشر شده است، بنابراین موضوع نقص فنی منتسب به شرکت افرانت که در ضمن خبر یاد شده به آن اشاره شده است کذب بوده و تاخیر یاد شده ارتباطی با هیچگونه مشکل فنی در مجموعه شرکت افرانت نداشته است.