رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت:
سامانه پیامک برای یادآوری اقساط فارغ التصیلان راه اندازی می شود


رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از ایجاد واحد پیگیری امور درآمد برای بررسی پرونده های فارغ التحصیلان مستنکف خبر داد.
دکتر فرهاد جعفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ایجاد واحد پیگیری و امور درآمد در صندوق رفاه وزارت بهداشت، گفت: تاکنون 6 هزار پرونده فارغ التحصیلان مستنکف توسط تیم پنج نفره مورد بررسی قرار گرفته اند و این تیم مشغول پالایش پرونده هاست.
وی با بیان اینکه پرونده  فارغ التحصیلانی که از سال 85 باید تسویه حساب می کردند و تاکنون بدهی خود را پرداخت نکرده اند مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: در ابتدا با آنها تماس تلفنی برقرار می شود و وضعیت اقساط را اعلام می کنیم، همچنین برای افرادی که نشانی آنها تغییر یافته است اخطاریه صادر می شود.
جعفری گفت: در صورتی که فارغ التحصیلان به تذکرات پاسخ ندهند از اختیار قانونی استفاده کرده و با توجه به تعهد سند محضری که زمان دریافت وام به عنوان ضمانت نزد ما قرار داده اند، صندوق می تواند  یک و نیم برابر وام فارغ التحصیل، از اموال منقول و غیر منقول آنان استفاده کند.
رییس صندوق رفاه وزارت بهداشت ادامه داد: طی سه ماه گذشته حدود 10 میلیارد ریال اقساط باقی مانده از فارغ التحصیلان استفاده کننده وام دریافت شده است.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه پیامک برای یادآوری اقساط و پرداخت وام های مورد تقاضا، گفت: اگر فارغ التحصیلان پس از دریافت وام سه قسط از زمان پرداختشان بگذرد به آنان پیامک ارسال می شود، همچنین در نظر داریم از سال آینده میزان بدهی را به فارغ التحصیلان به منظور بازپرداخت وام به صورت پست الکترونیکی به آنان ارسال شود.