دانشگاه آزاد اسلامی، اولین در ارائه درس مهارت های زندگی


معاون پیشگیری بهزیستی استان مرکزی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی اولین دانشگاه در سطح دانشگاه های کشور بوده است که درس مهارت های زندگی را در سر فصل دروس انتخابی ارائه نموده است.
دکتر حمیدرضا شمسی، در گفت وگو با ایسکانیوز، خاطرنشان کرد: با توجه به پیچیدگی های روند زندگی اجتماعی هر انسانی و نقش و تاثیرگذاری این درس برای مقابله با مشکلات و مسائلی که در سر راه انسان قرار می گیرد، اکثر دانشگاه ها از درس مهارت های زندگی استقبال نموده اند و به صورت اختیاری آن را ارائه دادند که در این میان در دانشگاه آزاد اسلامی اهمیت بیشتری به ارائه درس مهارت های زندگی داده شد.
معاون پیشگیری بهزیستی استان مرکزی بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک نیز این درس را به صورت اجباری ارائه نموده که از طریق آن همه دانشجویان، تحت پوشش این برنامه قرار گرفته و از آن بهره مند می شوند.
وی ادامه داد: تعاملات و همکاری های واحدهای منطقه 5 دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی برای ارائه این درس بسیار خوب بوده است مانند واحد اراک، ساوه، دلیجان و... که به غیر از یک واحد با دیگر واحدهای دانشگاهی این منطقه استان مرکزی در ارائه درس مهارت های زندگی قرارداد داریم.