برگزاری کارگاه آموزشی مرجان‌های خلیج فارس در موسسه ملی اقیانوس شناسی

کارگاه آموزشی مرجان‌های خلیج فارس با محوریت نقش مرجان ها در سلامت محیطی و بازسازی اقلیمی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 16 و 17 شهریورماه  در موسسه ملی اقیانوس شناسی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی موسسه ملی اقیانوس شناسی، دكتر حمید علیزاده معاون پژوهشی این موسسه در این زمینه گفت: كارگاه دو روزه‌ مرجان‌های خلیج فارس و نقش آنها در سلامت محیطی و بازسازی اقلیمی با حضور متخصصان داخلی و بین المللی فعال در این زمینه برگزار می‏شود.
دکتر علیزاده درباره ضرورت برگزاری این کارگاه اظهار داشت: با توجه به اینکه محیط خلیج فارس به دلیل وضعیت خاص جغرافیایی و تمرکز فعالیت‌های انسانی اکنون فشارهای محیطی گسترده ا‌ی را پذیرا شده، برگزاری این کارگاه ضروری است.
معاون پژوهشی موسسه ملی اقیانوس شناسی ادامه داد: آبسنگ‌های مرجانی در خلیج فارس محیط بسیار مناسبی برای تنوع زیستی خلیج فارس فراهم می‌کنند وتغییرات محیطی (دما، شوری، مواد مغذی و کدری آب) سبب می‌شود تا گسترش محیط‌های مرجانی دچار تغییر شود و کاهش میزان مرجان‌ها به تبع خود کاهش تنوع زیستی را نیز به همراه دارد.
این کارگاه به زبان انگلیسی برگزار می شود و دکتر ورنر پیلر استاد موسسه علوم زمین اتریش به عنوان استاد خارجی در این کارگاه آموزشی به سخنرانی می‏پردازد. همچنین در این کارگاه، دکتر عبدالعظیم حقی پور، دکتر محمدرضا شکری، مهندس عبدالوهاب مقصودلو، مهندس مونا حسین دوست و مهندس کاوه صمیمی در زمینه مرجان‏های خلیج فارس سخنرانی خواهند کرد.