با اعلام ظرفیت پذیرش گروه های مختلف ;

تاریخ اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه های دولتی 

 معاون سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ناپیوسته تا پایان شهریور ماه خبر داد و افزود: کارنامه نهایی آزمون مهر ماه 89 از طریق سایت سازمان سنجش منتشر می شود. 
دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به پذیرش 123 هزار و 661 داوطلب در آزمون امسال به تشریح ظرفیت پذیرش داوطلب در دوره های مختلف تحصیلی پرداخت و افزود: در دوره روزانه 36 هزار و 500 داوطلب، دوره شبانه 2 هزار و 386 داوطلب، نیمه حضوری 600 نفر، غیرانتفاعی 82 هزار و 575 نفر و در دوره مجازی 600 نفر پذیرفته می شوند. 
وی به ظرفیت گروه های آموزشی مختلف اشاره کرد و گفت: از طریق این آزمون در گروه آموزشی دامپزشکی در دوره روزانه 248 نفر، شبانه 100 نفر و در مجموع 348 نفر پذیرفته می شوند.
   وی با اشاره به پذیرش 51 هزار و 825 نفر در گروه آموزشی علوم انسانی، اظهارکرد: در این گروه در دوره  روزانه24   هزار و 165 نفر، شبانه 110 نفر، نیمه حضوری500 نفر و موسسات غیرانتفاعی 27 هزار و 50 نفر نفر پذیرفته می شوند.
  وی افزود: در گروه آموزشی علوم پایه در دوره روزانه یک هزار و 680 نفر، نیمه حضوری 100 نفر، موسسات غیر انتفاعی 530 نفر و در مجموع 2 هزار و 310 نفر پذیرفته می شوند.  
توکلی با بیان اینکه در گروه آموزشی علوم پزشکی در آزمون کارشناسی ناپیوسته امسال 5 هزار و 116 نفر پذیرفته می شوند، تصریح کرد: در این گروه در دوره روزانه 4 هزار و 226 نفر و شبانه 890 نفر پذیرفته می شوند. 
وی ادامه داد: در گروه آموزشی علوم کشاورزی در دوره روزانه یک هزار و 511 نفر، شبانه 545 نفر، موسسات غیر انتفاعی 4 هزار نفر و در مجموع 6 هزار و 56 نفر در این گروه پذیرفته می شوند.  وی با اشاره به پذیرش 53 هزار و 728 نفر در گروه آموزشی فنی و مهندسی، اظهارکرد: در این گروه در دوره  روزانه 3 هزار و 38 نفر، شبانه 705 نفر، موسسات غیرانتفاعی 48 هزار و 385 نفر و مجازی یک هزار و 600 نفر پذیرفته می شوند.
  معاون سازمان سنجش با بیان اینکه در گروه آموزشی هنر در این آزمون 4 هزار و 278 نفر پذیرفته می شوند، اظهار کرد: در این گروه در دوره روزانه یک هزار و 632 نفر، شبانه 36 نفر و موسسات غیرانتفاعی 2 هزار و 610 نفر پذیرفته می شوند.
توکلی در خاتمه تاکید کرد: حدود 60 تا 80 درصد ظرفیت پذیرش هر یک از رشته های تحصیلی در دوره شبانه به داوطلبان بومی هر استان در صورت حد نصاب نمره علمی اختصاص دارد.   گفتنی است، آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هفت مرداد ماه با رقابت حدود 296 هزار و 639 داوطلب در 71 کد رشته امتحانی برگزار شد که از این تعداد 238 هزار و760 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.