تاریخ ،نحوه توزیع کارت و برگزاری آزمون کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی وحرفه ای اعلام شد 


تاریخ، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت درآزمون کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیردولتی سال 1389 اعلام شد. 
به گزارش ایسنا، کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون کاردانی نظام جدید آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی سال 1389 می توانند کارتهای شرکت در آزمون را از روز دوشنبه 22 شهریور مشاهده کنند و پرینت آن بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww.sanjesh.orgقرار خواهد گرفت. 
گفتنی است، آزمون کلیه داوطلبان در صبح و بعد از ظهر روز جمعه 26 شهریور ماه جاری برگزار می شود و اطلاعات کامل در این خصوص در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر گردیده است.