به انتخاب ستاد فناوری نانوی ریاست جمهوری صورت گرفت:

معاون پژوهشی واحد شاهرود نفر اول پژوهشگر نانو در کشور

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود رتبه اول پژوهشگر جوان در زمینه نانوتکنولوژی را در ایران بدست آورد.
به گزارش آفرینش به نقل از روابط عمومی واحد شاهرود; دکتر صاحبعلی منافی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به عنوان نفر اول از بین اعضای انجمن نانو تکنولوژی ایران و با انتخاب ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری در ایران برای شرکت در این انجمن آسیایی دعوت شده است. در این انجمن 15کشور اقتصادی آسیایی عضویت دارند.
دکتر منافی در این رابطه گفت: این سومین سال شکل گیری این انجمن بوده و قرار است افراد دعوت شده که از هر کشور سه نفر اول می باشند، امسال در مالزی وسنگاپور حضور یابند.
وی افزود: در این انجمن نفرات اول تا سوم محققین هر کشور که در زمینه نانوتکنولوژی فعالیت می کنند انتخاب شده اند.
منافی اظهار داشت: برنامه های انجمن نانو تکنولوژی که امسال در دو کشور مازی و سنگاپور برگزار می شود عبارتند از; پیشرفت های نانوتکنولوژی جهانی، سخنرانی های کلیدی از طریق محققین برتر جهانی، بررسی فعالیت های انجام گرفته در زمینه نانو و بازدید از آزمایشگاه های نانوی موجود در این کشورها و دیگر فعالیت های اجتماعی.
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود گفت: زمان برگزاری انجمن از تاریخ 11الی 22مهرماه 89 اعلام شده است.  خاطرنشان می شود، انجمن نانوتکنولوژی آسیا (ANC) هر چند سال یکبار در زمینه نانو در یک کشور تشکیل می گردد و چالش های حوزه نانو را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.