فصلنامه ورزشی تکاپو در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز منتشر شد


به همت انجمن علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پیش شماره اول فصلنامه تکاپو، منتشرشد. به گزارش آفرینش به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،  دراین شماره از نشریه موضوعاتی نظیر: ورزش و فرهنگ ملی، اصول گرم کردن، تغذیه مناسب، رشد جسمی و حرکتی، تلخ کامی های بعد از مسابقه، بررسی امکانات و وسایل آزمایشگاهی، تمرینات مربوط به ستون فقرات، تاثیر بی تمرینی بر استقامت و... درج و ارائه شده است. مدیر مسئول این نشریه میرحمید صالحیان، سردبیر آن پروانه ایمانی و مدیر اجرایی آن بر عهده یونس تقی زاده می باشد.
گفتنی است این نشریه با مجوز کمسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی و به صورت فصلنامه منتشر می شود.