با تشریح ظرفیت پذیرش ;
تاریخ انتشار نتایج و کارنامه نهایی داوطلبان کنکور سراسری سال 89 اعلام شد 


 معاون سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری امسال تا نیمه دوم شهریور ماه خبر داد.  دکتر ابراهیم خدایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اعلام نتایج نهایی کنکور در نیمه دوم شهریور ماه، گفت: در کنکور امسال 508 هزار و 562 داوطلب پذیرفته می شوند.  وی افزود: اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز دهه اول مهرماه اعلام می شود.  خدایی با بیان اینکه کارنامه نهایی کنکور نیمه دوم مهرماه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانیwww.sanjesh.orgمنتشر می شود، اظهارکرد: در صورتی که تصمیم بر تکمیل ظرفیت اتخاذ شود، اطلاعیه تکمیل ظرفیت برخی از رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1389 در صورت درخواست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیمه دوم مهرماه 1389 منتشر می شود.  وی در خصوص ظرفیت دقیق گروه های آزمایشی مختلف، گفت: در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در دوره روزانه 31 هزار و802 نفر، استان های محروم 210نفر، مراکز تربیت معلم 2 هزار و 130 نفر، شبانه 11 هزار و 98 نفر، نیمه حضوری 122 نفر، پیام نور 78 هزار و160 نفر، موسسات غیرانتفاعی 53 هزار و 528 نفر، مجازی 2 هزار و 200 نفر، بین الملل 70 نفر و در مجموع 179 هزار و 320 نفر پذیرفته می شوند.  وی با اشاره به پذیرش 116 هزار و 112 نفر در گروه آزمایشی علوم تجربی، اظهارکرد: در این گروه در کنکور امسال در دوره  روزانه34   هزار و 496 نفر، استان های محروم 120 نفر، مراکز تربیت معلم 4هزار و520 نفر، شبانه 6 هزار و 119 نفر، نیمه حضوری171 نفر، پیام نور54 هزار و 691 نفر، موسسات غیرانتفاعی 14هزار و 420 نفر، مجازی (الکترونیکی) 580 نفر و واحدهای بین الملل 995 نفر پذیرفته می شوند.  به گفته خدایی در گروه آزمایشی علوم انسانی در دوره روزانه 14 هزار 698 نفر، استانهای محروم 74 نفر، مراکز تربیت معلم 15 هزار و 200 نفر، شبانه 6 هزار و 198 نفر، نیمه حضوری یک هزار و 67 نفر، پیام نور 137 هزار و 165 نفر، موسسات غیر انتفاعی 15 هزار و 550 نفر، مجازی (الکترونیکی) یک هزار و 320 نفر و بین الملل 46 نفر و در مجموع 191 هزار و 318 نفراز گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور پذیرفته می شوند.  وی با بیان اینکه در گروه آزمایشی زبان های خارجی در کنکور امسال 140 هزار و 72 نفر پذیرفته می شوند، تصریح کرد: در گروه آزمایشی زبان های خارجی در دوره روزانه 2 هزار و 290 نفر، استانهای محروم 9 نفر، تربیت معلم 80 نفر، شبانه 861 نفر، نیمه حضوری 200 نفر، پیام نور 7 هزار و 362 نفر و موسسات غیرانتفاعی 3 هزار و270 نفر پذیرفته می شوند.  معاون سازمان سنجش ادامه داد: در گروه آزمایشی هنر در دوره روزانه یک هزار و 802 نفر، استان های محروم 10 نفر، شبانه 768 نفر، پیام نور680 نفر، موسسات غیر انتفاعی 4 هزار و 420 نفر و واحدهای بین الملل60 نفر که در مجموع 7 هزار و 740 نفر در این گروه پذیرفته می شوند.