با اعلام تاریخ انتشارنتایج نهایی;

ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی اعلام شد  

 رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی تا پایان هفته خبر داد.  دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی تا پایان هفته جاری اعلام می شود، اظهارکرد: ظرفیت پذیرش این دوره نسبت به دوره قبل 48 درصد رشد داشته است.  وی به رقابت 43 هزار و 855 داوطلب در51 رشته و27 حوزه امتحانی اشاره کرد وگفت: آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی 27 و 28 خرداد ماه سال جاری برگزار شد و تعداد داوطلبان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.  رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به پذیرش 2 هزار و 696 داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی، اظهارکرد: از این تعداد 2 هزار و 232 داوطلب در دانشگاه های وزارت بهداشت،87 تن در دانشگاه آزاد و 377 نفر در واحدهای بین الملل علوم پزشکی
پذیرفته شده اند.