مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی :
ایجاد دوره جدید دکتری برای استعدادهای درخشان 


 مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی از راه اندازی دوره جدید دکتری برای استعدادهای درخشان در دانشگاههای مادر خبر داد و گفت: این دوره برای نیروهای مستعد دوره کارشناسی است و در رشته ها دارای پتانسیل راه اندازی خواهد شد.
ابوالفضل حسنی در گفتگو با مهر افزود: راه اندازی دوره دکتری پیوسته از کارشناسی به صورت مستقیم در مرحله تایید وزیرعلوم قرار دارد که پس از تصویب به دانشگاهها ابلاغ می شود.وی اظهار داشت: این دوره برای نیروهای مستعد و استعدادهای درخشان دوره کارشناسی است و در رشته هایی راه اندازی می شود که پتانسیل لازم را داشته باشند.
مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: این دوره پس از تایید نهایی در دانشگاههای مادر راه اندازی خواهد شد. وی با اشاره به راه اندازی دوره دکتری پژوهشی نیز افزود: این دوره چندی پیش به تصویب رسید اما به هیچ دانشگاهی ابلاغ نشد و در نظر داریم این دوره برای پژوهشگاهها راه اندازی شود.