توکلی خبر داد:

اعلام نتایج کاردانی به کارشناسی در دهه سوم شهریور 

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به پایان رسیدن مهلت انتخاب رشته داوطلبان کنکور کاردانی به کارشناسی بیش از 170 هزار داوطلب انتخاب رشته خود را انجام دادند.
حسین توکلی گفت: انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی از روز یکشنبه 7 شهریور ماه آغاز شد و داوطلبان مجاز بودند 50 کد رشته محل را انتخاب کنند.
معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به انتخاب رشته بیش از 170 هزار داوطلب گفت: پیش بینی می شود نتایج نهایی این آزمون در دهه سوم شهریورماه جاری اعلام شود.
شایان ذکر است، کنکور کاردانی به کارشناسی سال 89 با رقابت 389 هزار و587 داوطلب در 5 مردادماه سال 89 برگزار شد که از این تعداد 238 هزار و 760 نفر مجاز به انتخاب رشته در این آزمون شده اند و در نهایت 123 هزار و 661 نفر پذیرفته خواهند شد.
براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور 36 هزار و 500 نفر در دوره های روزانه، 2 هزار و 386 نفر در دوره های شبانه، 600 نفر در دوره های نیمه حضوری، 82 هزار و 585 نفر در دوره های غیرانتفاعی و 1 هزار و 600 نفر در دوره های مجازی پذیرفته می شوند.