اولین خوابگاه متاهلین درکوی دانشگاه تهران افتتاح می شود 

مدیرکل کوی دانشگاه تهران از افتتاح اولین خوابگاه متاهلین واقع در کوی دانشگاه در مهرماه سال جاری خبر داد و گفت:  این خوابگاه از مجردی به متاهلی تغییر کاربری یافته است. دکتر داریوش اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، افزود: خوابگاه متاهلین واقع در کوی دانشگاه با ظرفیت60 خانواده مختص دانشجویان دکتری است.
وی با اشاره به آغاز ثبت نام خوابگاه در کوی دانشگاه تهران،  درخصوص اولویت اسکان دانشجویان در کوی گفت: تنها دانشجویان کارشناسی ورودی سال 86 در کوی می مانند و سایر دانشجویان کارشناسی در خارج از کوی اسکان داده می شوند. وی افزود: درصدد هستیم که تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کوی اسکان یابند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: به دلیل محدودیت فضا به دانشجویان ارشد نوبت دوم خوابگاه ارائه نمی شود; اما سعی می کنیم تا تمام دانشجویان روزانه را اسکان دهیم.