آموزش عالی به صورت حضوری

ساختار آموزش عالی اکراین با ساختار نظام آموزش عالی کشورهای پیشرفته دنیا مطابقت دارد نظام آموزش عالی این کشور را یونسکو وسایر سازمانهای بین المللی تائید کرده اند . آموزش عالی بخشی از نظام جامع آموزشی اوکراین است که در قانون آموزشی اوکراین تعریف شده است . بر اساس این قانون آموزشکده ها ،انستیتوها ودانشگاههای اوکراین آموزش عالی را در سه سطح عمومی ، تکمیلی ،وعالی ارائه می دهند . هدف از ایجاد مدرسه عالی دراوکراین ،رفع نیازهای آموزشی فردی ،بازسازی سنت های ملی ،افزایش تجربه ،بازسازی منبع فکری وروحی ،ارتقای فرهنگ ،علم و فناوری جامعه به سطح جهانی ،ایجاد مردم سالاری وتامین بازار کار برای کارشناسان عالی است . 
آموزش عالی در آموزشگاههای عالی به صورت حضوری (تمام وقت ) ویا غیر حضوری (نیمه وقت ) ویا شبانه انجام می شود . آموزش دانشجویان برای کسب مدارک تحصیلی می تواند به صورت پیوسته باشد . سال تحصیلی در دانشگاهها ، از دو نیمسال تشکیل شده وبین دو نیمسال ، دانشگاه دو هفته تعطیل است که این دو هفته مصادف با عید کریسمس است . تعداد ساعات اعلام شده برای هر درس ، ملاک اندازه گیری آن درس است نه تعداد واحد های درسی در نظام آموزشی اوکراین ، چیزی به عنوان واحد درسی وجود ندارد.
 وزارت آموزش وعلوم اکراین مدیریت نظام آموزشی را بر عهده دارد . این وزارتخانه ،عهده دارمسئولیت آموزش وپرورش وآموزش عالی است . علاوه بر وزارت آموزش وعلوم نهادهای دیگری نیز در مدیریت آموزش عالی نقش دارند که عبارتند از شورای عالی ارزشیابی مدارک اوکراین ،کمیسیون دولتی صدور اعتبار نامه آموزشی ،طبق تحقیق مرکز اطلاع رسانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در کی یف  وظایف وزارت آموزش وعلوم اکراین به شرح زیر است .
مشارکت در تعیین سیاست های دولتی در عرصه آموزش ،تحقیقات علمی وتربیت کارکنان متخصص . طراحی برنامه توسعه نظام آموزشی اوکراین وتعیین استانداردهای آموزش دولتی . برقراری ارتباط با موسسه های آموزش عالی وسازمانهای حکومتی کشورهای خارجی درمحدوده اختیارات وزارتخانه . بازرسی واعطای درجه های اعتباری به موسسه های آموزش عالی ،صدور مجوز وگواهی نامه فعالیت به موسسه های آموزش عالی . ارزشیابی کارکنان آموزشی و علمی -آموزشی دانشگاهها - اعطای درجه های دانشگاهی (مربی ،استاد یار ،دانشیار ،استاد وعنوان های علمی ).
شورای ارزشیابی مدارک اوکراین که در زمره نهادهای آموزش عالی است وظایف زیر را بر عهده دارد .
ارزیابی کارکنان آموزشی وآموزشی -پژوهشی ، نظارت بر فعالیت های  مربوط به دفاع از پایان نامه های دکتری واعطای مدرک علمی ،اعطای عنوان های علمی . کمیسیون دولتی صدور اعتبار نامه آموزشی : از نمایندگان وزارت آموزش وعلوم اکراین وسایر وزارتخانه ها واداراتی تشکیل شده است که موسسه آموزش عالی مربوط به آنها تعلق دارد .این کمیسیون اختیارات زیر را دارد . تعیین میزان مطابقت کیفیت اموزش دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مورد نظر با استانداردهای آموزشی دولتی ،با توجه به رشته تحصیلی وداشتن مجوز صدور مدارک تحصیلی رسمی . تعیین سطح اعتبار آموزشگاه واطلاع رسانی عمومی در مورد کیفیت فعالیت های آموزشی وعلمی در دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی .
سایر سازمانها واتحادیه هایی که در چارچوب مقررات آموزش عالی اوکراین در امر آموزش عالی نقش دارند عبارتند ازکنگره سراسری استادان وکارمندان بخش آموزش اوکراین . مجمع عمومی استادان دانشگاههای مختلف ،اتحادیه استادان وکارمندان بخش آموزش در جمهوری خود مختار کریمه . سازمانهای خود گردان اجتماعی فعال در نظام آموزشی اوکراین می توانند پیشنهادهای خود را برای تغییر وبهبود سیاست های آموزشی دولت ارائه نمایند .
آموزش عالی اوکراین را موسسات دولتی وخصوصی اداره می کنند .  در دانشگاههای دولتی ،تحصیل برای افرادی که از طریق آزمون پذیرفته می شوند ،رایگان است . این گروه %50 ظرفیت دانشگاها را شامل می شوند . %50 دیگر ،افرادی هستند که حد نصاب نمره آزمون را کسب کردند وبا پرداخت شهریه می توانند در دانشگاه تحصیل کنند وچنانچه معدل آنها در پایان سال اول خوب باشد ،تخفیف می گیرند . اتباع کشورهای خارجی نیز می توانند با بستن قرار داد وپرداخت شهریه در دانشگاههای دولتی تحصیل کنند . مدرک تحصیلی دانشگاههای خصوصی ، نسبت به دانشگاههای دولتی از ارزش کمتری برخوردار است . در این دانشگاهها تمام دانشجویان باید مطابق مقررات آموزشی اوکراین وسطح اعتبار دانشگاه شهریه پرداخت کنند .
شهریه برای اتباع خارجی متناسب با رشته تحصیلی ونوع دانشگاه از 1000 دلار تا 3000 دلار متغیر است . موسسات آموزش عالی اوکراین با توجه به اعتبار علمی و وضعیت تحقیقاتی -آموزشی ،در چهار سطح طبقه بندی می شوند . سطح اول : آموزشکده های فنی -تخصصی ،سطح دوم مدارس عالی وآموزشکده های عالی ،سطح سوم وچهارم انستیتو ها ،فرهنگستانها ودانشگاههای ملی (که با توجه به نتایج ارزشیابی از موسسه ، در سه یا چهار سطح قرار می گیرند ). هر یک از موسسات سطوح مختلف ، در اعطای مدارک تحصیلی اختیارات متفاوتی دارند . اموزشکده های فنی -تخصصی وسایر آموزشکده هایی که دارای اعتبار نامه سطح اول هستند ،مجاز به صدور مدرک فوق دیپلم اند .
کالجها و سایر آموزشکده های عالی که اعتبار نامه سطح دوم دارند مجاز به صدور مدارک تحصیلی متخصص ،کارشناسی ارشد ،دکتری وفوق دکتری هست.
 مدارک ومدارج تحصیلی
 آموزش عالی در اوکراین مرحله ای است بدین معنی که دانشجو می تواند مراحل مختلف آموزش عالی را طی کرده ودر هر مرحله ،مدرک تخصصی -علمی مربوط را کسب کند . مدارک تحصیلی در نظام آموزشی اوکراین به شرح زیر است : مدرک دیپلم این مدرک ، پس از دوازده سال تحصیل در دوره های ابتدایی وآموزش متوسطه تکمیلی اعطا می شود . مدرک کاردانی : به کسانی اعطا می شود که با داشتن مدرک دیپلم دبیرستان ،به مدت دو سال نیز در آموزشکده های فنی -تخصصی تحصیل کرده باشند .
مدرک کارشناسی : کسانی که پس از کسب مدرک دیپلم دبیرستان به مدت چهار سال در دانشگاههایی که اعتبار نامه سطح سوم یا چهارم دارند تحصیل کنند وموفق به دفاع از طرح تخصصی خود شوند ،این مدرک اعطا می شود .      
پیشینه تاریخی آموزش عالی ایتالیا
دانشگاههای ایتالیایی از قدمت تاریخی طولانی برخوردارند . از دوران قرون وسطی ، دانشگاههایی مانند سالرنو ،بولونیا ،فقط به ایتالیا بلکه به بسیاری از ملتهای جهان نیز خدمات علمی می دادند . قدمت برخی از دانشگاههای ایتالیا به قرن یازدهم  دوازدهم میلادی بر می گردد . این دانشگاهها قرنهای متمادی تداوم داشته وتوانسته اند هدف اصلی خود یعنی تربیت نخبگان را محقق سازند .
اگر چه مدارس مذهبی ایتالیا قرنها به شکل های مختلف به آموزش مشغول بودند 
اما نظام اموزشی ملی در مراحل اولیه استقلال یعنی بین 1859 و1861 ایجاد شد . در 13 دسامبر1859 پادشاه امانوئل نه فقط برای برآورده کردن نیازهای آموزشی وبهبود سواد آموزی در کشور بلکه بیشتر برای ایجاد مبنایی جهت تربیت نخبگان سیاسی وحرفه ای ،قانون کاساتی را یکی از مهم ترین بخشهای قانون گذاری آموزش ایتالیاست ،تصویب کرد . بر اساس این قانون ومتمرکز شدن نظام اموزشی ایتالیا ،بیشتر اختیارات آموزشی از جمله تعیین سرفصل ملی تحت کنترل پارلمان یا وزیر آموزش وپرورش در آمد واجرای آن بر عهده روسای آموزش وپرورش مناطق ایالتی یا مرکزی گذاشته شد . نهضت اصلاح طلبانه جنتیله در 1923 زیر نظر جووانی جنتیله وزیر آموزش وپرورش وقت صورت گرفت در زمینه مدیریت اداری ،تدریس وپژوهش ،به دانشگاهها ،استقلال داد . ایتالیا با گذراندن پنجاه دولت ملی از زمان جنگ جهانی دوم یک نظام اداری کاملا سازمان یافته را ایجاد کرده است که استادان دانشگاه را نیز شامل می شود .
در 1927 اصل آزادی علم وهنر وتدریس در قانون اساسی جمهوری ایتالیا تصریح شد همچنین در دفاع از آزادی علمی ،قانون به موسسات عالی فرهنگ، دانشگاهها وفرهنگستانها حق داده است تا خود را به صورت مستقل سازمان دهی کنند .
 در دهه 1960 م با شکوفایی اقتصادی وگرایش به سمت تحرک اجتماعی ،تقاضا برای دسترسی به آموزش عالی رشد ناگهانی یافت ودولت را به اتخاذ سیاست درهای باز سوق داد . در آن زمان ، نهضت فعال دانشجویی ، ناامنی اجتماعی وآشوبهای سیاسی به حمایت شدید از تمام طرح های پیشنهادی مساوات طلبی منتهی شد .
بین سالهای1980و1995 م ،آموزش عالی ایتالیا شاهد رشد سریع دانشجویان وموسسات بود به طوری که در 1994م جمعیت دانشجویی به 1/6 میلیون نفر رسید البته این رشد سریع فقط مختص ایتالیا نبود بلکه در این دوران ثبت نام در دانشگاه در کل اروپا نیز افزایش یافت .
با این رشد وگسترش سریع ،توده ای شدن آموزش عالی جانشین نخبه پروری شد وبا توسعه آموزش عالی همگانی ،آموزش حرفه ای رسمی ،مدرک ضروری برای دسترسی به مشاغل صنعتی شد . نظام اموزشی ایتالیا از زمان شروع تاکنون ،تغییرات اندکی داشته است . از 1971 م ،اصلاحاتی در ساختار دانشکده ها ،مشارکت تمام سطوح از جمله دانشجویان در اداره دانشگاه ،وایجاد یک نظام جدید برنامه ریزی وهماهنگی صورت گرفت اما مجرای قانونی به دست نیاورد . دردهه 1980 م ،تغییراتی در نظام آموزش عالی ایتالیا ایجاد شد . دانشگاههای جدید ودوره های کوتاه مدت با هدف ارائه گزینه ای برای آموزش عالی سنتی معرفی شدند . تقریبا تمام دانشگاههای ایتالیا به استثنای تعداد اندکی ،دولتی هستند ودولت آنها را حمایت مالی می کند . در نیمه اول قرن بیستم میلادی فقط یک دانشگاه کاتولیک وی دانشگاه خصوصی ایجاد شد که تا حدودی خود گردان بودند اما از برنامه درسی وزارتخانه پیروی می کردند ،مدارک آنها رسما تایید می شد و درصدی از بودجه خود را از دولت دریافت می کردند .