کلنگ زنی و افتتاح چند طرح در دانشگاه زنجان

با حضور استاندار، مسئولین شهر و مسئولین دانشگاه زنجان مراسم کلنگ زنی ساختمان مقبرة الشهداء و ساختمان دانشکده هنر و معماری این دانشگاه انجام شد.
در ادامه برنامه استاندار زنجان با حضور در ساختمان مرکز رشد و واحدهای فناور دانشگاه، مرکز سوئیچینگ و سرورهای واحدIT دانشگاه زنجان را افتتاح نمود.
در این مراسم استاندار زنجان اظهار امیدواری نمود که در سال آینده شاهد به بهره برداری رسیدن طرحهای بیشتر در دانشگاه باشیم.