دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت;

دوره فوق تخصصی دندانپزشکی از سال90 راه اندازی می شود  

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت از راه اندازی دوره فوق تخصصی در یکی از رشته های دندانپزشکی خبر داد. 
دکتر اکبر فاضل در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به راه اندازی دوره فوق تخصصی دندانپزشکی برای اولین بار تا سال90، گفت: پس از دوره های فلوشیپ، دوره فوق تخصصی راه اندازی خواهد شد که بر اساس بررسی های انجام شده قرار است این دوره در یکی از رشته ها و دانشکده های دندانپزشکی ایجاد شود.  فاضل در خصوص وضعیت آموزشی دندانپزشکی کشور در مقایسه با دیگر کشورها، اظهارکرد: آموزش دندانپزشکی ما قابل مقایسه با دوره های آموزشی در سطح منطقه و دنیا نیست.  وی با بیان اینکه با ارزیابی فارغ التحصیلان خارج از کشور از طریق آزمون جایابی سطح معلومات آنها بررسی می شود، تصریح کرد: وضعیت آنها در امتحانات دستیاری جایابی نشان می دهد که سطح آموزشی ما بسیار بالاست. 
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه در چشم انداز 1404 باید در زمینه آموزش دندانپزشکی در منطقه جز» بهترین باشیم، خاطرنشان کرد: هرچند وضعیت آموزشی ما مطلوب است، ولی امیدواریم این وضعیت بهبود یابد.