معاون سازمان سنجش خبر داد :

عدم تاثیر تقدم و تاخر انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ناپیوسته  

معاون سازمان سنجش با اشاره به آغاز انتخاب رشته مجازین آزمون کارشناسی ناپیوسته از ساعت 14 دیروز گفت: تقدم کد محل تحصیل فقط نشانگر ترتیب علاقه داوطلب است و هیچگونه تاثیری در گزینش داوطلب ندارد.  دکتر حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه هر داوطلب باید فرم انتخاب رشته اینترنتی را بر اساس برنامه زمانی اعلام شده تکمیل کند، اظهار کرد: در صورت انجام انتخاب رشته صحیح، کد 15 رقمی که حکم رسید را دارد دریافت می کند که این نشانگر تایید مراحل طی شده برای دریافت اطلاعات وارد شده توسط داوطلبان است. 
وی با تاکید بر اینکه داوطلبان باید از فرم تکمیل شده انتخاب رشته پرینت تهیه کنند، خاطرنشان کرد: پس از اعلام نتایج نهایی هیچ گونه اعتراضی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد، بنابراین بهتر است داوطلبان نسبت به پرینت انتخاب رشته شان اقدام کنند.  توکلی با تاکید بر اینکه انتخاب کد رشته محلهای انتخابی در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از دریافت تاییدیه به هیچ عنوان قابل تغییر و تعویض نیست، تصریح کرد: بنابراین به داوطلبان توصیه می شود جزئیات و اطلاعات مربوط به کد رشته انتخابی چون محل دانشگاه،  دوره و میزان شهریه را مطالعه کنند.  وی با بیان اینکه سیستم انتخاب رشته تا حدودی هوشمند است تا در حد امکان خطاهای احتمالی داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اینترنتی تذکر دهد، اظهارکرد: از آنجایی که بر اساس نمره کل محاسبه شده برای هر یک از داوطلبان گزینش علمی انجام می شود، ترتیب تقدم یا تاخر کدهای محل تحصیل انتخابی توسط داوطلبان هیچگونه تاثیری و یا امتیازی در گزینش نهایی ندارد.  توکلی با اشاره به تکمیل سال و ماه اخذ مدرک کاردانی توسط داوطلبان در واحدهای فرم انتخاب رشته، گفت: هر زمانی در فرایند آزمون ثابت شود که داوطلب حقایقی را کتمان کرده است از این دوره آزمون و آزمون سال بعد نیز محروم خواهد شد.  معاون سازمان سنجش با اشاره به انتخاب داوطلبان به دوره های شبانه، تصریح کرد: داوطلبان در انتخاب دوره شبانه باید توجه داشته باشند که انتقال از این دوره به دوره روزانه ممنوع و طول دوره تحصیل حداکثر سه سال و نیم است.